TEMEL DEĞERLERE SADIK KALİTELİ ÜRETİM

Bir ülkenin, milletin veya devletin silinemez ve yok edilemez özelliklere sahip bir takım değerleri bulunmaktadır. Bu değerlerin baş üstünde taşınması geçmişten gelen bir miras olarak kabul görmektedir. Bayrak, bir milletin geçmişi, geleceği ve var olma sebebini ortaya koymaktadır. Ülkeler arası sınırların çizilmesi ve bu sınırların ayrılmasında etkin rol oynayan bayrak olarak bilinmekte ve her ülkenin […]

Devamı


TEMEL DEĞERLERE SADIK KALİTELİ ÜRETİM

Bir ülkenin, milletin veya devletin silinemez ve yok edilemez özelliklere sahip bir takım değerleri bulunmaktadır. Bu değerlerin baş üstünde taşınması geçmişten gelen bir miras olarak kabul görmektedir. Bayrak, bir milletin geçmişi, geleceği ve var olma sebebini ortaya koymaktadır. Ülkeler arası sınırların çizilmesi ve bu sınırların ayrılmasında etkin rol oynayan bayrak olarak bilinmekte ve her ülkenin […]

Devamı


TEMEL DEĞERLERE SADIK KALİTELİ ÜRETİM

Bir ülkenin, milletin veya devletin silinemez ve yok edilemez özelliklere sahip bir takım değerleri bulunmaktadır. Bu değerlerin baş üstünde taşınması geçmişten gelen bir miras olarak kabul görmektedir. Bayrak, bir milletin geçmişi, geleceği ve var olma sebebini ortaya koymaktadır. Ülkeler arası sınırların çizilmesi ve bu sınırların ayrılmasında etkin rol oynayan bayrak olarak bilinmekte ve her ülkenin […]

Devamı


BAYRAK ÇEŞİTLERİ VE KULLANIMLARI

Birçok farklı alanda kullanılan ve ayırt edici simge olması sebebiyle bir anlamı barındıran bayrak geniş bir ifade taşımaktadır. Belirli ölçü ve şekillerde olan bayrak çeşitleri de bulunmaktadır. Batrak kelimesinden gelmekte olan bayrak, ucuna ipek parçası takılan mızrak anlamına gelmektedir. Temsil edilen nesnenin tek olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte devlet bayrakları da bağımsızlık anlamış taşmaktadır. Bu nedenle […]

Devamı


BAYRAKLA YER GÖK DALGALANSIN

Bir ülkenin bağımsızlığını simgeleyen bayrak manevi değerlerin başını çekmektedir. Bir milletin bir ulusun veya bir devletin var olmasındaki en görsel tarafını bayrağı yansıtmaktadır. Genel olarak bir çocuğun bayrak ile tanışması devletinin bağımsızlığını idrak etmesi ile başlamaktadır; ancak bayrak sadece manevi değerlerin ve bağımsızlığın öneminden kaynaklı olarak üretilmekten ibaret olmamaktadır. Özellikle reklam tanıtım amaçlı birçok yerde […]

Devamı


BAYRAK

Bayrak; bir ülkeyi, bir kurumu ya da bir topluluğu simgeleyen, genelde kumaştan üretilen ve yüksekçe bir direğe asılan nesneye verilen isimdir. Bayrak sözcüğünün aslı da eski zamanlarda kullanılan “batrak” yani batırmak anlamından günümüze kadar gelmiştir. Eski zamanlarda yaşayan Türkler, toprağa batırılan mızrağın, üzerine üyesi oldukları hanedanlığı temsil edecek şekilde kumaşlar ve ipler asarak hangi hanedanlığı […]

Devamı